SINO Pacific

Quy hoạch và phối cảnh

Khi thiết kế phối cảnh công trình, SPCC nhấn mạnh sự tương tác sinh thái giữa các khu vực với nhau cũng như toàn bộ khu đô thị với môi truờng xung quanh.

Thiết kế không gian đô thị đòi hỏi phải xác định tất cả các yếu tố liên quan và đảm bảo sự cân bằng cần thiết như chức năng, phong cách công trình, khí hậu, vị trí địa lý, văn hoá và ngân sách.
Thiết kế mang tính thực tiễn là ý tưởng chính trong thiết kế quy hoạch và phối cảnh của chúng tôi nhằm tạo ra môi trường sống thuận tiện nhất cho người sử dụng.