SINO Pacific

Giám Đốc Tài Chính

fc

Giám đốc tài chính
Giám đốc tài chính SPCC, Cô. Hsu Chia Chi (quốc tịch Đài Loan), chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài chính và kế toán, hiện đang đảm nhận vai trò quản lý tình hình và các giao dịch tài chính, kế toán của công ty.