SINO Pacific

Phó Tổng Giám Đốc 3

dgmPhó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Huang Zhen Bin (quốc tịch Trung Quốc), gia nhập SPCC vào năm 2002. Năm 2013, ông Huang Zhen Bin được bổ nhiệm vào vị trị Phó Giám Đốc SPCC, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh tại Campuchia. Ông Huang Zhen Bin được chứng nhận là Kỹ Sư Xây Dựng bởi CHND Trung Hoa, chuyên về kỹ thuật dân dụng và đường cao tốc. Ông Huang Zhen Bin là người dẫn dắt trong việc mở rộng của SPCC vào thị trường xây dựng ở Campuchia.