SINO Pacific

Dịch vụ xây dựng

1. Các dự án cầu đường

2. Các công trình Nền Móng

 • Khoan cọc nhồi tuyến Đại lộ Nguyễn Văn Linh
 • Khoan cọc nhồi cầu Đồng Điền
 • Khoan cọc nhồi và thi công tường vây công trình khu mua sắm Hồ bán nguyệt 
 • Khoan cọc nhồi cầu Monivong mới (Campuchia)
 • Thi công cọc ly tâm cầu vượt Monivong (Campuchia)
 • Cọc bê tông đúc sẵn cho công trình Elite Town (Campuchia)

3. Các công trình tiêu biểu khác

 • Thi công cầu vòm bê tông ống thép
 • Thử tải cọc bằng phương pháp O-cell
 • Hạ thấp cầu Bà Lớn
 • Đập giữ nước cho Hồ Bán Nguyệt – Phú Mỹ Hưng
 • Thi công tầng hầm cho Trung tâm mua sắm Hồ Bán Nguyệt
 • Phương pháp thi công vòng vây thùng chụp bằng thép cho cầu Monivong mới (Campuchia)