SINO Pacific

Giới thiệu phòng quản lý dự án

SPCC - Phòng Dự Án cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, bao gồm Quản Lý Dự Án, Quản Lý Thi Công, Khảo Sát  Khối Lượng, Tư Vấn Điện Nước và Dịch Vụ Thí Nghiệm cho lĩnh vực xây dựng hạ tầng cơ sở và xây dựng cao ốc tại Việt Nam.

Xem chi tiết...