SINO Pacific

Dịch vụ thí nghiệm

SPCC Dịch vụ thí nghiệm (Lab) cung ứng toàn bộ các dịch vụ liên quan đến thí nghiệm các vật liệu xây dựng về hạ tầng cơ sở. Dịch vụ góp phần cho sự thành công của dự án qua việc bảo đảm tính chất an toàn, chất lượng, tính đồng bộ cho các vật liệu xây dựng. Kết quả thí nghiệm và các bá cáo phân tích được trình bày đơn giản, dễ hiểu, tạo nên hiệu quả cao, vừa tiện lợi và nhanh chóng. Các thí nghiệm bao gồm:

 • Xi Măng
 • Bê Tông
 • Các phụ gia
 • Thép thanh
 • Vữa hồ
 • Gạch
 • Gạch khối bê tông
 • Gạch xi măng
 • Nến gạch men & gạch dán tường
 • Gạch mái
 • Kết cấu đất
 • Thí nghiện hiện trường cọc cừ lá sen