SINO Pacific

Tư vấn điện nước (M&E)

SPCC  Tư vấn điện nước (M&E) cung cấp toàn bộ các dịch vụ cơ điện nhằm hoàn tất các lắp đặt chất lượng, không những trong giai đoạn xây dựng mà cả giai đoạn vận hành. Dịch vụ tư vấn cơ điện bao gồm:

  • Điện
  • Ống nước
  • Hệ thống điều hòa không khí
  • Phòng cháy chữa cháy
  • Khí Gas
  • Thang máy
  • Và thang bộ.