SINO Pacific

Cam kết chất lượng

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino Pacific hiểu rằng sự thành công và phát triển trong tương lai của tổ chức phụ thuộc rất lớn vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng qua cung cách phục vụ chuyên nghiệp, tuân thủ luật pháp cũng như quy định của công ty trong mọi họat động của mình.

Vì vậy, như cam kết trong chính sách quản lý chất lượng, Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty luôn phấn đấu nổ lực hết sức mình nhằm xây dựng và củng cố lòng tin của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Những quy trình và tiêu chuẩn được xây dựng trong chính sách luôn được đo lường, ghi chép, phân tích và cải tiến liên tục để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường.

Chúng tôi hiểu rằng sự cải tiến là một quy trình có tính chất liên tục, đòi hỏi sự đóng góp của từng thành viên công ty SPCC. Chúng tôi cam kết không ngừng nổ lực nâng cao các quy trình và tiến trình công việc đã được mô tả trong sổ tay chất lượng của công ty đảm bảo theo đúng mục tiêu thiết lập. Với sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên trong quá trình phát triển và thực hiện Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng của SPCC, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao tay nghề và cải thiện chất lượng các dịch vụ phục vụ khách hàng.