SINO Pacific

Giá trị cốt lõi

1. Tài năng
Chúng tôi đánh giá cao thái độ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực thi và ra quyết định, bao gồm:

 • Phấn đấu hoàn thành cam kết với đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu, tuân thủ đúng tiến độ và kế hoạch kinh doanh;
 • Có cách nghĩ sáng tạo, đổi mới và thái độ đương đầu với rủi ro trong mọi công việc
 • Luôn cố gắng tìm ra phương cách để cải tiến chất lượng công việc tốt hơn
 • Sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi, mới mẻ, cải tiến phương pháp làm việc tiến bộ dựa trên nền tảng của phương pháp truyền thống.

2. Khả năng làm việc nhóm
Chúng tôi đánh giá cao tinh thần làm việc tập thể hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Một tập thể vững mạnh sẽ có đủ tự tin trong việc ra quyết định, chịu trách nhiệm với những quyết định và thực thi những hành động cụ thể để hoàn thành sứ mạng và mục tiêu của công ty. Bao gồm những thái độ như:

 • Làm việc một cách hợp tác phù hợp với chức năng và nhiệm vụ để đạt được mục tiêu chung,
 • Hỗ trợ nhân viên hợp tác làm việc trong tập thể; khuyến khích sự tham gia, đóng góp và chia sẽ những thành công đạt được

3. Tôn trọng, tạo dựng lòng tin
Chúc tôi đánh giá cao thái độ trung thực và tôn trọng mọi người trong công việc cũng như trong đời sống xã hội. Bao gồm thái độ như:

 • Cam kết truyền đạt mục tiêu cụ thể rõ ràng,
 • Thái độ làm việc trung thực, liêm chính, tạo sự tin tưởng cho đồng nghiệp và khách hàng
 • Thể hiện sự kính trọng đối với sự đa dạng, sự khác biệt mang tính cá nhân,
 • Quản lý tuân thủ theo chuẩn mực đạo đức và nghề nghiệp
 • Đối xử với mọi người tôn trọng như chính mình.

4. Sự phát triển
Chúng tôi đánh giá cao tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, bao gồm:

 • Luôn hăng hái trao dồi thêm kỹ năng,
 • Có thái độ tích cực, sẵn sàng đảm nhiệm mọi công việc được giao
 • Chia sẽ kiến thức thông qua làm việc tập thể.

Chúng tôi luôn hỗ trợ, động viên, khích lệ nhân viên làm việc theo hướng cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Nhờ đó, chúng tôi có thể thu hút và giữ vững nguồn nhân lực với chuyên môn cao, tạo ra môi trường làm việc năng động, nơi mỗi cá nhân có thể tự hào, hăng hái làm việc để đạt được mục tiêu.

5. Hướng đến khách hàng
Chúng tôi đánh giá cao năng lực giải quyết vấn đề, bao gồm:

 • Làm việc một cách hăng hái, nhiệt tình, sáng tạo và linh động trong mọi công việc, kể cả trong việc giải quyết vấn đề phát sinh,
 • Thấu hiểu nhu cầu đa dạng và kỳ vọng của mọi đối tượng khách hàng khác nhau
 • Luôn ứng xử một cách trung thực, ngay thẳng trong công việc.

Work smarter, not harder