SINO Pacific

Sứ mạng

Hợp nhất tất cả nguồn lực hiện có của SPCC bao gồm tư vấn, xây dựng và sản xuất nhằm mang đến cho khách hàng giải pháp toàn diện tối ưu cho các dự án đầu tư xây dựng của họ, thông qua việc cung cấp loại hình dịch vụ trọn gói ERP (Kỹ thuật – Mua sắm – Xây dựng) hoàn chỉnh từ khâu thiết kế đến thi công.