SINO Pacific

Sự kiện

SPCC đầu tư hơn 20 tỷ đồng cho dự án SAP ERP

sap-2Ngày 6/5/2010, tại TP.HCM, Công ty tư vấn xây dựng Sino Pacific (SPCC) đã khởi động triển khai dự án SAP ERP, chuyên dành cho ngành xây dựng (SAP EC&O).
Dự án bao gồm các phân hệ: Tài chính và kiểm soát; Quản lý dự án; Hoạch định sản xuất; Quản lý nguyên vật liệu; Quản lý nhân sự; Quản lý phân phối và kinh doanh; Tri thức doanh nghiệp (BI). Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong 6 tháng với mức đầu tư ban đầu hơn 20 tỷ đồng.

Đọc thêm...