SINO Pacific

Ban lãnh đạo

gm2Tổng Giám Đốc
Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Zhang Yin Fu.
 
dgmPhó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc của SPCC, ông James Young (quốc tịch Đài Loan), có cả nền tảng về Kỹ thuật và Kinh doanh. Ông đã đến Việt Nam năm 1995 và tham gia vào các dự án uy tín về phát triển đô thị và hạ tầng điện tại Việt Nam. Kinh nghiệm của ông về hạ tầng, xây dựng, và phát triển đô thị sẽ mang lại giá trị cho các khách hàng của SPCC.
 
dgd2Phó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Chang Ching Chang.
 
dgmPhó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Huang Zhen Bin (quốc tịch Trung Quốc), gia nhập SPCC vào năm 2002. Năm 2013, ông Huang Zhen Bin được bổ nhiệm vào vị trị Phó Giám Đốc SPCC, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh tại Campuchia. Ông Huang Zhen Bin được chứng nhận là Kỹ Sư Xây Dựng bởi CHND Trung Hoa, chuyên về kỹ thuật dân dụng và đường cao tốc. Ông Huang Zhen Bin là người dẫn dắt trong việc mở rộng của SPCC vào thị trường xây dựng ở Campuchia.
 
dgd2Phó Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc của SPCC, ông Đỗ Lê Thọ.
 
fc

Giám đốc tài chính
Giám đốc tài chính SPCC, Cô. Hsu Chia Chi (quốc tịch Đài Loan), chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài chính và kế toán, hiện đang đảm nhận vai trò quản lý tình hình và các giao dịch tài chính, kế toán của công ty.