SINO Pacific

Cầu Đồng Điền
• Chủ đầu tư: Công ty Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận
• Thời gian thi công: 08/2008 đến 12/2009
• Mô tả dự án: Thi công cầu dài 408m, rộng 18m với nhịp chính bằng cầu vòm bê tông ống thép