SINO Pacific

Cầu Ông Lớn

cauonglon cau-ong-lon
Bộ Xây Dựng và Công Đoàn Xây Dựng Việt Nam trao tặng Huy chương vàng chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam cho công trình cầu Ông Lớn - Dự án đường Bình Thuận (nay là đại lộ Nguyễn Văn Linh) – Vệt SF - năm 2005. Bộ Xây Dựng và Công Đoàn Xây Dựng Việt Nam trao tặng Huy chương vàng chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam cho công trình cầu Ông Lớn thuộc dự án Đại lộ Nguyễn Văn Linh – Vệt NF - năm 2008.