SINO Pacific

Cầu Xóm Củi

CauXomCui XOM-CUI
Bộ Xây Dựng Việt Nam trao tặng Huy chương vàng chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam cho công trình cầu Xóm Củi - Dự án đường Bình Thuận (nay là đại lộ Nguyễn Văn Linh) – Vệt SF - năm 2005 Bộ Xây Dựng và Công Đoàn Xây Dựng Việt Nam trao tặng Huy chương vàng chất lượng cao công trình sản phẩm xây dựng Việt Nam cho công trình cầu Xóm Củi thuộc dự án Đại lộ Nguyễn Văn Linh – Vệt NF - năm 2008.