SINO Pacific

Giải thưởng khác

500-Thuong-Hieu-2 bang-khen-topten golden-cup
Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu Việt trao tặng danh hiệu Top 500 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2008. Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu Việt trao tăng danh hiệu TOP TEN ngành hàng Thi công xây dựng công trình giao thông năm 2008. Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu Việt trao tặng cúp vàng Sản phẩm Hội nhập WTO.