SINO Pacific

Bằng khen từ Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

People-Committee
Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen Công ty đã tích cực tham gia đầu tư và đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp trong các hoạt động cộng đồng nhiều năm liên tục , nhân kỷ niệm 20 năm thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố - năm 2009.