SINO Pacific

Huân chương hữu nghị từ Thủ Tướng Vương quốc Campuchia

reward-mentol
Công ty đã vinh dự nhận Huân Chương Hữu Nghị từ Thủ Thướng Vương quốc Campuchia vì đã hoàn thành tốt việc thi công công trình cầu New Monivong